In-depth Studies
Marika Eriksson: Blodtryckets betydelse för cerebral småkärlssjukdom vid typ 1-diabetes – en studie med 24-timmars blodtrycksmätning och magnetisk resonanstomografi av hjärnan. University of Helsinki. Supervisors: Lena Thorn and Per-Henrik Groop
Viivi Nevanlinna: A Patient with Pontocerebellar Hypoplasia Type 6: Novel RARS2 Mutations, Comparison to Previously Published Cases and Clinical Distinction from PEHO Syndrome. University of Tampere. Supervisor: Anna-Elina Lehesjoki
Lina Snickars: Gastropares – en underdiagnostiserad komplikation vid typ 1-diabetes. University of Helsinki. Supervisors: Per-Henrik Groop and Carol Forsblom
Anni Ylinen: Familjära riskfaktorers betydelse för stroke och typ 1-diabetes. University of Helsinki. Supervisor: Lena Thorn